Andoria 2.4 TD  66kw

 

Steyer 2.5TDi  84 kw   (novinka)